DANH MỤC SẢN PHẨM

Dây Chuyền

Hoa Tai

Lắc & VÒNG

-12%

Lắc & Vòng Đá Màu

Vòng Tay Đá Màu VT1

34.000.000,0 30.000.000,0
-1%

Lắc & Vòng Bạc

Vòng Tay Bạc B1

900.000,0 890.000,0

Nhẫn

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

GIẢM GIÁ SỐC

-19%

Nhẫn Đá Màu

Nhẫn Đá Màu N1

16.000.000,0 13.000.000,0
-6%
-12%

Lắc & Vòng Đá Màu

Vòng Tay Đá Màu VT1

34.000.000,0 30.000.000,0
-1%

Lắc & Vòng Bạc

Vòng Tay Bạc B1

900.000,0 890.000,0
-7%

Hoa Tai Đá Màu

Hoa Tai Đá Màu HT1

15.000.000,0 14.000.000,0
-47%

Hoa Tai Bạc

Hoa Tai Bạc B1

1.900.000,0 1.000.000,0
-7%

Dây Chuyền Đá Màu

Dây Chuyền Đá Màu DC1

15.000.000,0 14.000.000,0
-59%

Dây Chuyền Bạc

Dây Chuyền Bạc DCB1

5.600.000,0 2.300.000,0